MAZİYE YOLCULUKLAR – 174/ DİYARBAKIR SALNAMELERİNDE KÂHTA – 2

MAZİYE YOLCULUKLAR – 174

DİYARBAKIR SALNAMELERİNDE KÂHTA – 2

Defa

5

SALNÂME-İ DİYARBEKİR

Sene

1290 (1873–1874)

ERKÂN VE ME’MURİNİ VİLAYET

KAZA-İ KÂHTA

Kaymakamı

Nâibi Sıdkı Efendi

Mal Müdürü Ali Asım Efendi

Tahrirat Kâtibi Osman Ağa

Meclis-i İdare:

Reis Kaymakam

Azâ-yı Tabiiye

Mal Müdürü

Tahrirat Müdürü

Azâ-yı Müntehabe

Ebuzer Ağa

Ahmed Ağa

Beşşar ağa

Meclis-i De’âvi:

Reis Nâib

Mümeyyizân

Han Bey

Yasin Bey

Nersis Efendi

De’âvi Kâtibi

Osman Efendi

Gerger Nahiyesi Müdürü Osman Bey

Kâtibi Mustafa Efendi

Şiro Nahiyesi Müdürü Abdullah Ağa

Kâtibi Timur Efendi

Zıravkân Nahiyesi Müdürü Hasan Bey

Kâtibi Ali Efendi

Merdisi Zabıta Memuru Safer Ağa

Defa

6

SALNÂME-İ DİYARBEKİR

Sene

1291 (1874–1875)

ERKÂN VE ME’MURİNİ VİLAYET

KAZA-İ KÂHTA

Kaymakamı Mustafa Efendi

Nâibi Sıdkı Efendi

Mal Müdürü Mustafa Efendi

Tahrirat Kâtibi Mehmed Efendi

Meclis-i İdare:

Reis Kaymakam

Azâ-yı Tabiiye

Mal Müdürü

Tahrirat Müdürü

Azâ-yı Müntehabe

Ebuzer Ağa

Ahmed Efendi

İbrahim Efendi

Meclis-i De’âvi:

Reis Nâib

Mümeyyizân

Han Bey

Halid Bey

Yasin Bey

Nersis Efendi

De’âvi Kâtibi

Osman Efendi

Gerger Nahiyesi Müdürü Osman Bey

Kâtibi Abdurrahman Efendi

Şiro Nahiyesi Müdürü Abdullah Ağa

Kâtibi Timur Efendi

Zıravkân Nahiyesi Müdürü Hüseyin Bey

Kâtibi Halil Efendi

Merdisi Zabıta Memuru Safer Ağa

Dahil-i Vilayet’te Bulunan Sandık Ümenâsı: Kahta Sandık Emini Ali Efendi

Defa

7

SALNÂME-İ DİYARBEKİR

Sene

1292 (1875)

ERKÂN VE ME’MURİNİ VİLAYET

KAZA-İ KÂHTA

Kaymakamı Mustafa Ağa

Nâibi …… Efendi

Mal Müdürü Mustafa Efendi

Tahrirat Kâtibi Muhammed Efendi

Meclis-i İdare:

Reis Kaymakam

Mal Müdürü

Tahrirat Müdürü

Azâ-yı Müntehabe

Ebuzer Ağa

Ahmed Ağa

Beşşar ağa

Meclis-i De’âvi:

Reis Nâib

Yasin Bey

Mümeyyizân

Han Bey

Diğeri Münhal

De’âvi Kâtibi

Osman Efendi

Gerger Nahiyesi Müdürü Yahya Efendi

Kâtibi Abdurrahman Efendi

Şiro Nahiyesi Müdürü Abdullah Efendi

Kâtibi Timur Efendi

Zıravkân Nahiyesi Müdürü Hüseyin Bey

Kâtibi Halil Efendi

Merdisi Zabıta Memuru Safer Ağa

Tashih Ve İlave: Kâhta Kaymakamlığına Mahmud Ağa

Defa

8

SALNÂME-İ DİYARBEKİR

Sene

1293 (1876)

ERKÂN VE ME’MURİNİ VİLAYET

KAZA-İ KÂHTA

Kaymakamı Mehmed Sadık Efendi

Nâibi Ali Efendi

Mal Müdürü Mehmed Cemal Efendi

Tahrirat Kâtibi Hacı Mehmed Efendi

Müftü Efendi

Meclis-i İdare:

Reis Kaymakam

Azâ-yı Tabiiye

Nâib Efendi

Müftü Efendi

Mal Müdürü

Tahrirat Müdürü

Azâ-yı Müntehabe

İbrahim Ağa

Ahmed Ağa

Beşar ağa

Meclis-i De’âvi:

Reis Nâib Efendi

Mümeyyizân

Yasin Bey

İsmail Bey

Danyal Efendi

De’âvi Kâtibi Mehmed Efendi

Kaza Sandık Emini Hacı Hüseyin Efendi

Memurin Sairesi

Nüfus Mukayyidi Mehmed Efendi

Emlak Kâtibi Mustafa Efendi

Tapu Kâtibi Salih Efendi

Yoklama Kâtibi Hafız Efendi

Nevâh-i Mülhakası

Gerger Nahiyesi Müdürü İsmail Efendi

Kâtibi Abdurrahman Efendi

Mukayyid Mehmed Efendi

Rüsumat Memuru Eyyup Efendi

Kâtibi Mustafa Efendi

Şiro Nahiyesi Müdürü Hacı Reşid Efendi

Kâtibi Timur Efendi

Mukayyid Mehmed Ali Efendi

Zıravkân Nahiyesi Müdürü Halil Ağa

Kâtibi Mustafa Efendi

Merdisi Nahiyesi Memuru Sefer Ağa

Defa

9

SALNÂME-İ DİYARBEKİR

Sene

1294 (1877)

ERKÂN VE ME’MURİNİ VİLAYET

KAZA-İ KÂHTA

Kaymakamı Yusuf Efendi

Nâibi İshak Efendi

Mal Müdürü Kamil Efendi

Tahrirat Kâtibi Hacı Mehmed Efendi

Müftü Efendi

Meclis-i İdare:

Reis Kaymakam

Azâ-yı Tabiiye

Nâib Efendi

Müftü Efendi

Mal Müdürü

Tahrirat Müdürü

Azâ-yı Müntehabe

Ebuzer Ağa

Ahmed Ağa

Beşar Ağa

Meclis-i De’âvi:

Reis Nâib Efendi

Yasin Bey

İsmail Bey

Tanil Efendi

(…….)Efendi

Kâtib Mehmed Efendi

Memurin Sairesi

Nüfus Mukayyidi Mehmed Efendi

Emlak Kâtibi Mustafa Efendi

Tahsildar Mustafa Ağa

Tapu Kâtibi Salih Efendi

Yoklama Kâtibi Hafız Efendi

Sandık Emini Hasan Efendi

Nevâh-i Mülhakası

Gerger Nahiyesi Müdürü İbrahim Hulusi Efendi

Kâtibi Abdurrahman Efendi

Mukayyid Mehmed Efendi

Rüsumat Memuru Eyyup Efendi

Kâtibi Mustafa Efendi

Şiro Nahiyesi Müdürü Hacı Bekir Bey

Kâtibi Timur Efendi

Mukayyid Mehmed Ali Efendi

Zıravkân Nahiyesi Müdürü Salih Bey

Kâtibi Mustafa Efendi

Merdisi Nahiyesi Zabıta Memuru Safer Ağa

Defa

10

SALNÂME-İ DİYARBEKİR

Sene

1300 (1882–1883)

ERKÂN VE ME’MURİNİ VİLAYET

KAZA-İ KÂHTA

Kaymakamı Mustafa Efendi

Nâib Halil Haşmet Efendi

Müftü (…….)Efendi

Mal Müdürü Mustafa Efendi

Tahrirat Kâtibi Mehmed Efendi

Meclis-i İdare-i Kaza

Reis Kaymakam Efendi

Azâ-yı Tabiiye

Nâib Efendi

Müftü Efendi

Mal Müdürü

Tahrirat Müdürü

Azâ-yı Müntehabe

(……..) Efendi

(……..) Efendi

Mahkeme-i Bidâyet-i Kaza

Reis Nâib Efendi

Azâ

Ebuzer Efendi

Bedros Ağa

Kâtib-i Evvel Mehmed Emin Efendi

Kâtib-i Sâni Hasan Efendi

Mustantik Muavini Osman Efendi

Kaza Sandık Emini İbrahim Efendi

Belediye Meclisi

Reis (……..)

Azâ (……) Azâ (…….)

Kâtib (……….) Efendi Sandık Emini (……….) Efendi

Memurin Sairesi

Tapu Kâtibi (……) Efendi

Yoklama Kâtibi (……) Efendi

Vergi Kâtibi Mustafa Efendi

Balyan Vergi Kâtibi Mehmed Efendi

Tahsildarân

Sertahsildar İbrahim Efendi

Süvari Piyade

(………) Efendi (………) Efendi

(………) Efendi (………) Efendi

Gerger Nahiyesi

Müdürü Hasan Efendi

Kâtibi Abdurrahman Efendi

Tapu Kâtibi (……….) Efendi

Vergi Kâtibi Mustafa Efendi

Rüsumat Memuru Mustafa Efendi

Rüsumat Kâtibi Recep Efendi

Şiro Nahiyesi

Müdürü Hüseyin Bey

Kâtib Salih Efendi

Tapu Kâtibi (……….) Efendi

Yoklama Kâtibi (……….) Efendi

Vergi Kâtibi Timur Efendi

İzoli Vergi Kâtibi Bekir Efendi

Zıravkân Nahiyesi

Müdürü Süleyman Efendi

Kâtibi Hasan Efendi

Tapu Kâtibi (……….) Efendi

Vergi Kâtibi Murtaza Efendi

Merdisi Nahiyesi

Zabıta Memuru Osman Ağa

Kâtibi (……….) Efendi

Tapu Kâtibi (……….) Efendi

Vergi Kâtibi Abdullah Efendi

KAHTA KAZASI

Aded-i Nüfus: 12455

Mikdar-ı Hane: 6250

Cami-i Şerif: 14

Mektep: 4

Köprü: 4

Çeşme: 90

Hamam: (….)

Tekke: (….)

Medrese: (….)

0 Paylaşımlar

Mahmut CANTEKİN

01.01.1952 yılında Adıyaman ili Kâhta ilçesi Cami Mahallesinde Dünya’ya geldi. İlk ve Orta Okulu Kâhta’da okudu. Besni Öğretmen Okulunda öğrenimine devam etti. Osmaniye Düziçi’nden mezun olarak öğretmenlik diplomasını aldı. Afyon ili Sinanpaşa ilçesine bağlı Çatkuyu ve Yıldırım Kemal köyleri ile Tınaztepe kasabasında öğretmenlik yaptı. Rotasyona tabii olduğundan Diyarbakır ili Lice ilçesine atandı. Burada Öğretmenlik, Halk Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Lice’de beş yıl görev yaptıktan sonra Mersin merkeze atandı. 26 yıl görevden sonra Mersin’de emekli oldu. Kâhta’da yaşamaktadır. Bütün gününü şiir ve yazı çalışmaları ile geçirmektedir. Çeşitli şiir sitelerinde şiirleri yayınlanmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir