TEK TEK BAS

MAZİYE YOLCULUKLAR – 126

 

TEK TEK BAS

 

            Tek tek bas…

Kendini teke görmek sana has…

Böbürlen, şişin ve kendini kas…

Biriktikçe biriksin beyninin cıvatalarındaki pas…

Kan akarken bu topraklarda davul çaldır, göbek at, sevin, sen bilmezsin yas…

Sana itiraz edenin kafasına sık, başını kes, kur darağacını hemen as…

Darağacında sallanırken insanlar, karşılarında bacak bacak üstüne at, şarabını iç tas tas…

 

            Tek tip insan… Tek tip lisan… Sana itiraz eden mi var?  Emir ver, yağlı kendirin ucunu çeksin elleri kıllı cellât Hasan…

            Tek tip kafa… Tek tip yafa… Sana itiraz eden mi var?  Çektir cefa üstüne cefa…

            Tek tip ses… Tek tip kodes… Sana itiraz eden mi var?  Sıkboğazını versinler tek tip nefes…

            Tek tip millet… Tek tip bilet… Sana itiraz eden mi var?  Başlarına gelsin her tür illet…

            Tek tip din… Tek tip cin… Sana itiraz eden mi var?  Meskenleri olsun tek tip in…

            Tek tip hoca… Tek tip koca… Sana itiraz eden mi var?  Gereğini yapsın tek tip loca…

            Tek tip çorba… Tek tip torba… Sana itiraz eden mi var?  İşini hemen bitirsin tetikçi zorba…

            Tek tip baba… Tek tip aba… Sana itiraz eden mi var?  Patoza atsın dört parmaklı yaba…

            Tek tip gebe… Tek tip bebe… Sana itiraz eden mi var?  Falakaya ayaklarını uzatsın suç ortaklarıyla, ebe…

            Tek tip pençe… Tek tip kelepçe… Sana itiraz eden mi var?  At gazlı bombayı ortalık olsun Halepçe…

            Tek tip elçi… Tek tip bekçi… Sana itiraz eden mi var?  Kes kafasını öbür dünyayı boylasın keçi…

            Tek tip kadı… Tek tip dadı… Sana itiraz eden mi var?  Kaynatsın kazanı utanmaz cadı…

            Tek tip kasırga… Tek tip pranga… Sana itiraz eden mi var?  Kurşuna dizsin infazcı manga…

            Tek tip hedef… Tek tip kenef… Sana itiraz eden mi var?  At zindanın dibine olsun telef…

             Tek tip kurgu… Tek tip sorgu… Sana itiraz eden mi var?  Kulaklarına müzik sesi versin demir kapıdaki sürgü…

            Tek tip çarmıh… Tek tip mıh… Sana itiraz eden mi var?  Sıkboğazını diyemesin ıh…

            Tek tip dergâh… Tek tip tezgâh… Sana itiraz eden mi var?  Bütün karanlığınla çök üstüne görmesin sabah…

            Tek tip kefil… Tek tip sefil… Sana itiraz eden mi var?  Kablonun uçlarını bağla parmağına, kamışına fizik tedavi görsün gafil…

            Tek tip zengin… Tek tip gezgin… Sana itiraz eden mi var?  Vur zincire görsün dizgin…

            Tek tip yargı… Tek tip sargı… Sana itiraz eden mi var?  Öldür at bataklığa gübre görsün kargı…

            Tek tip renk… Tek tip ahenk… Sana itiraz eden mi var?  Balyozu indir kafasına ayaklarını atar denk…

            Tek tip parka… Tek tip şapka… Sana itiraz eden mi var?  Filistin askısından sallandır bir daha itiraz etmez farka…

            Tek tip göbek… Tek tip şebek… Sana itiraz eden mi var?  Tepin üstünde görsün dibek…

            Tek tip bellek… Tek tip dilek… Sana itiraz eden mi var?  Kırmızı kalemle çiz adını, elesin elek…

            Tek tip beşik… Tek tip eşik… Sana itiraz eden mi var?  Diz kurşuna olsun delik deşik…

            Tek tip gerçek… Tek tip mercek… Sana itiraz eden mi var?  Al ayaklarının altına ezilsin böcek…

            Tek tip okul… Tek tip kul… Sana itiraz eden mi var?  Beynini eline geçir seni görür makul…

            Tek tip masal… Tek tip kutsal… Sana itiraz eden mi var?  At nemli, karanlık hücrelere kimse almasın emsal…

            Tek tip kalem… Tek tip âlem… Sana itiraz eden mi var?  Yüreğine acılar ek, vücudunu sarsın elem…

            Tek tip kuşam… Tek tip yaşam… Sana itiraz eden mi var?  Hayatını cehenneme çevir sabah akşam…

            Tek tip bilim… Tek tip kilim… Sana itiraz eden mi var?  Al satırı eline doğra dilim dilim…

            Tek tip tasma… Tek tip basma… Sana itiraz eden mi var?  Koy yasağı kendini boşuna kasma…

            Tek tip palan… Tek tip talan… Sana itiraz eden mi var?  İşkembende var binlerce yalan…

            Tek tip hatip… Tek tip kâtip… Sana itiraz eden mi var?  Geçir işkenceden sağlam raporu verir tabip…

            Tek tip bulvar… Tek tip kulvar… Sana itiraz eden mi var?  At hapishaneye çürütür onları dört duvar…

            Tek tip damar… Tek tip mimar… Sana itiraz eden mi var?  Üst üste yüzlerine insin şamar…

            Tek tip yazar… Tek tip pazar… Sana itiraz eden mi var?  Çağır kepçeyi kazsın toplu mezar…

            Tek tip mahlas… Tek tip kalas… Sana itiraz eden mi var?  Dünyasını zindan et, etsin iflas…

            Tek tip yasa… Tek tip masa… Sana itiraz eden mi var?  Fişle, şişle yüreğinde bitmesin tasa…

            Tek tip şart… Tek tip tart… Sana itiraz eden mi var?  Hazır ola geçir görsün kart…

            Tek tip komut… Tek tip umut… Sana itiraz eden mi var?  Göster azı dişlerini, çirkin yüzünü, kanlı ellerini, sussun herkes, bir de Kâhtalı Mahmut…

0 Paylaşımlar

Mahmut CANTEKİN

01.01.1952 yılında Adıyaman ili Kâhta ilçesi Cami Mahallesinde Dünya’ya geldi. İlk ve Orta Okulu Kâhta’da okudu. Besni Öğretmen Okulunda öğrenimine devam etti. Osmaniye Düziçi’nden mezun olarak öğretmenlik diplomasını aldı. Afyon ili Sinanpaşa ilçesine bağlı Çatkuyu ve Yıldırım Kemal köyleri ile Tınaztepe kasabasında öğretmenlik yaptı. Rotasyona tabii olduğundan Diyarbakır ili Lice ilçesine atandı. Burada Öğretmenlik, Halk Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Lice’de beş yıl görev yaptıktan sonra Mersin merkeze atandı. 26 yıl görevden sonra Mersin’de emekli oldu. Kâhta’da yaşamaktadır. Bütün gününü şiir ve yazı çalışmaları ile geçirmektedir. Çeşitli şiir sitelerinde şiirleri yayınlanmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir